Področja

Proizvajalci medicinskih pripomočkov

Prevajanje navodil za uporabo (IFU), navodil za uporabo medicinskih naprav, uporabniških priročnikov, nalepk, ovojnin, uvoznih dovoljenj in drugo.

Farmacevtska podjetja

Prevajanje povzetkov glavnih značilnosti zdravil (SmPC), navodil za bolnike (PIL), nalepk, notranje in zunanje ovojnine, knjižic, letakov.

Raziskovalne organizacije (CRO)

Prevajanje dosjejev o zdravilih v kliničnem preskušanju (IMPD), povzetkov protokolov, obrazcev o informiranem soglasju (ICF), dnevnikov za bolnike, navodil za bolnike, vprašalnikov, ocenjevalnih lestvic, nalepk in drugo.