Raziskovalne organizacije (CRO)

Prevajanje dosjejev o zdravilih v kliničnem preskušanju (IMPD), povzetkov protokolov, obrazcev o informiranem soglasju (ICF), dnevnikov za bolnike, navodil za bolnike, vprašalnikov, ocenjevalnih lestvic, nalepk in drugo.