Zdravniška potrditev in sodna overitev

Regulativni organi pogosto zahtevajo, da medicinske in zdravstvene dokumente potrdijo zdravniki z licenco ali sodni tolmači.

Zdravniška potrditev

Zdravnik z zdravniško licenco potrdi prevedeno besedilo s svojim žigom in podpisom. Ker so v našo prevajalsko ekipo vključeni zdravniki z licenco, lahko potrdilo zagotovimo brez dodatnih stroškov ali zamud.

Sodno overjen prevod

Sodni tolmač, ki ga imenuje ministrstvo za pravosodje, s svojim žigom in podpisom potrdi, da se prevod v celoti sklada z izvirnim dokumentom.