Prevajanje

Klinična preskušanja oziroma klinične raziskave

 • Povzetki protokolov
 • Obrazci o informiranem soglasju
 • Obrazci za poročanje o posameznih primerih
 • Knjižice in vodniki
 • Pogodbe o kliničnem preskušanju
 • Poročila o kliničnem preskušanju
 • Nalepke zdravil v kliničnem preskušanju
 • Gradiva za raziskovalce
 • Ocenjevalne lestvice
 • Ocenjevalne lestvice za bolnike
 • Dnevniki za bolnike
 • Vprašalniki za bolnike
 • Rezultati, o katerih poročajo bolniki
 • Korespondenca, povezana s kliničnim preskušanjem (obvestila etične komisije, izvozna/uvozna dovoljenja, opozorila itd.)
 • Vloge, povezane s kliničnim preskušanjem
 • Poročila o sumih na nepričakovane resne neželene učinke (SUSAR)

 

Medicinske naprave

 

 • Navodila za uporabo
 • Navodila za uporabo medicinskih naprav
 • Tehnične specifikacije
 • Uporabniški vmesniki
 • Uporabniški priročniki

Farmacevtski izdelki

 • Vloge za prijavo patenta
 • Navodila za bolnike
 • Povzetki glavnih značilnosti zdravila (SmPC)
 • Notranje in zunanje ovojnine

Marketinška besedila

Oglasi

Gradiva za nabor bolnikov

Letaki

Gradiva za odnose z javnostmi

Tehnična besedila

Priročniki za namestitev

Navodila za uporabo medicinskih naprav

Priročniki za vzdrževanje

Priročniki za upravljavce

Drugo

 • Laboratorijski izvidi
 • Zdravstveni kartoni in anamneza
 • Zdravniški izvidi
 • Povzetki dokumentov ob odpustu iz bolnišnice
 • Znanstveni članki in povzetki
 • Klinični znaki bolezni
 • Deklaracije/specifikacije medicinskih naprav
 • Predstavitve v programu PowerPoint
 • Spletne strani