Prevajanje

Klinična preskušanja oziroma klinične raziskave

 • Povzetki protokolov
 • Obrazci o informiranem soglasju
 • Obrazci za poročanje o posameznih primerih
 • Knjižice in vodniki
 • Pogodbe o kliničnem preskušanju
 • Poročila o kliničnem preskušanju
 • Nalepke zdravil v kliničnem preskušanju
 • Gradiva za raziskovalce
 • Ocenjevalne lestvice
 • Ocenjevalne lestvice za bolnike
 • Dnevniki za bolnike
 • Vprašalniki za bolnike
 • Rezultati, o katerih poročajo bolniki
 • Korespondenca, povezana s kliničnim preskušanjem (obvestila etične komisije, izvozna/uvozna dovoljenja, opozorila itd.)
 • Vloge, povezane s kliničnim preskušanjem
 • Poročila o sumih na nepričakovane resne neželene učinke (SUSAR)

 

Medicinske naprave

 

 • Navodila za uporabo
 • Navodila za uporabo medicinskih naprav
 • Tehnične specifikacije
 • Uporabniški vmesniki
 • Uporabniški priročniki
clinical trials

Farmacevtski izdelki

 • Vloge za prijavo patenta
 • Navodila za bolnike
 • Povzetki glavnih značilnosti zdravila (SmPC)
 • Notranje in zunanje ovojnine
prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Marketinška besedila

Oglasi

Gradiva za nabor bolnikov

Letaki

Gradiva za odnose z javnostmi

Tehnična besedila

Priročniki za namestitev

Navodila za uporabo medicinskih naprav

Priročniki za vzdrževanje

Priročniki za upravljavce

prevod medicinske dokumentacije, medicinski prevod, agnecija za prevod medicinske dokumentacije, povratni prevod, lokalizacija softvera, prevodilačke agencija, agencije za prevođenje, pisani prevodi, prevod lekarske dokumentacije, lekarska overa I overa sudski prevodilac

Drugo

 • Laboratorijski izvidi
 • Zdravstveni kartoni in anamneza
 • Zdravniški izvidi
 • Povzetki dokumentov ob odpustu iz bolnišnice
 • Znanstveni članki in povzetki
 • Klinični znaki bolezni
 • Deklaracije/specifikacije medicinskih naprav
 • Predstavitve v programu PowerPoint
 • Spletne strani