Lokalizacija programske opreme in spletnih strani

Lokalizacija spletnih strani

Današnji čas je zaznamovan s spletno komunikacijo, zato je lokalizacija spletnih strani ključnega pomena za preboj na globalni trg. Podjetje Common Sense Advisory, ki se ukvarja z raziskavami trga, je v nedavni anketi ugotovilo, da več kot polovica vseh potrošnikov na svetu kupuje izdelke izključno na tistih spletnih straneh, ki ponujajo informacije v njihovem jeziku. To velja tudi za medicinska in farmacevtska podjetja, pri čemer je treba upoštevati še eno dodatno, a ključno razliko – posebno naravo vsebine. Lokalizacija spletnih strani med drugim vključuje lokalizacijo ločil pri zapisovanju števil, merskih sistemov in enot ter uporabo sinonimov z namenom, da ohranimo izvirno oblikovanje spletne strani. Poleg tega je pri tem treba upoštevati tehnične posebnosti in zagotoviti točno uporabo terminologije. To velja tako za spletne strani, namenjene medicinskim strokovnjakom, kot tudi tiste, ki so namenjene širši javnosti. Za prevod finančne ali strojniške dokumentacije se prav gotovo ne bi obrnili na zdravnika. Tako se tudi ne bi smeli zanašati na to, da bo prevajalec, ki nima dovolj znanja o medicini, zagotovil kakovosten prevod vsebin s tega področja. Ne glede na to, ali je vaša spletna stran namenjena strokovni ali splošni javnosti, ste lahko brez skrbi, saj bo naša ekipa poskrbela za lokaliziran, medicinsko ustrezen, kakovosten in pravočasen prevod.

Lokalizacija medicinske programske opreme

Lokalizacija programske opreme vključuje prevajanje in lokalizacijo besedil ter prilagajanje funkcijskih elementov aplikacije, tako da je primerna za uporabo v ciljni državi. Lokalizirati je treba številne vrste programske opreme – namizne programe, spletne aplikacije, mobilne aplikacije in, kar je najpomembneje, uporabniške vmesnike za medicinske naprave. Pri tem je treba zagotoviti dosledno rabo terminologije tako v programski opremi kot povezanih dokumentih (uporabniški priročniki, spletna pomoč), prevajalci pa morajo imeti potrebno tehnično znanje in veščine za lokalizacijo. Prevajanje uporabniških vmesnikov za medicinske naprave zahteva natančnost pri uporabi terminologije in ustrezno medicinsko znanje, saj lahko nepravilna uporaba naprave ogrozi bolnika in operaterja. Zato so v naše ekipe za lokalizacijo programske opreme vključeni izbrani strokovnjaki za informacijsko tehnologijo, jezikoslovci in zdravniki, ki skupaj zagotavljajo najvišjo kakovost prevodov.

medical software 1