Pregledovanje in lektoriranje

Pregledovanje

V postopku pregledovanja se osredotočimo na terminologijo, saj je uporaba pravilnih medicinskih izrazov ključna za kakovost in nedvoumno razumevanje prevodov, ki so prilagojeni ciljnim bralcem. Dokumenti, namenjeni strokovnjakom s področja medicine, morajo biti jasni in brez napak, v celotnem besedilu pa mora biti uporabljena ustrezna medicinska terminologija, saj bi slab prevod na tako občutljivem področju lahko ogrozil življenja bolnikov. Po drugi strani pa je pri besedilih, ki so namenjena bolnikom, bistveno zagotoviti natančen prenos pomena, vendar moramo pri tem uporabiti jezik, ki ga bodo bolniki razumeli ne glede na stopnjo njihove izobrazbe. Zdravstveni delavci se za to usposabljajo v okviru svojega študija, zato je pomembno, da so tesno vključeni v postopek prevajanja zdravstvene dokumentacije.

Lektoriranje

Lektura vključuje preverjanje slovnice, skladnje, tipkarskih napak in doslednosti. Lektor poskrbi tudi za to, da v prevodu glede na izvirnik ni nič izpuščenega. Naši jezikoslovci imajo dolgoletne izkušnje s prevajanjem besedil s področja medicine, zato se zavedajo, da nekatere strokovne kratice niso vedno najboljša izbira glede na slovnična pravila, vendar morajo ostati v izvirnem jeziku, saj se pogosto uporabljajo in jih razumejo vsi bolniki. Zaradi tega lektoriranje zdravstvene dokumentacije zahteva nekoliko drugačen nabor veščin kot običajno lektoriranje – naša ekipa jezikoslovcev pa to obvlada.

proofreading